6.Reacţii de hidrogenare (Reacţii de reducere)

Reacţia de reducere a  nitroderivaţilor

  Reacţii de reducere a alcanilor

 

 Reactia de hidrogenare a alchenelor 
 

Reacţia de hidrogenare a alchinelor Reacţia de hidrogenare a arenelor (adţtia hidrogenului la benzen)

 

Reacţia de hidrogenare a  arenelor (adiţia hidrogenului la naftalină)